FAQ

  Da li Redac toner patrona ima iste karakteristike kao i originalna toner patrona?

  Svaka Redac toner patrona je kompletno obnovljena, napunjena s jednakom količinom kompatibilnog praha kao i originalna toner patrona te testirana prije isporuke čime za svaku toner patronu dajemo punu garanciju na kvalitetu i količinu ispisa koja je jednaka originalu.

  Da li se gubi garancija na uređaj u slučaju korištenja Redac toner patrona?

  Ne, serviser ne može odbiti priznati garanciju na uređaj, osim u slučaju da je kvar stvarno uzrokovala neoriginalna toner patrona. U slučaju da se dogodi kvar kojeg je uzrokovala Redac toner patrona, trošak popravka uređaja snosi isporučitelj Redac toner patrone, uz zadržavanje prava traženja mišljenja drugog ovlaštenog servisa.

  Koliko puta je moguće obnoviti jednu toner patronu?

  Ovisno o toner patroni, od jednom pa do desetak puta. Ali naše kupce to ne treba brinuti jer zahvaljujući velikoj količini praznih toner patrona na skladištu, u svakom trenutku smo u mogućnosti nadomijestiti toner patronu koja se više ne može obnoviti s praznom toner patronom s naših zaliha.

  Na tržištu postoje punjene, refilane, zamjenske, obnovljene toner patrone! Kakva je razlika?

  Punjene ili refilane toner patrone su patrone uglavnom niske kvalitete koje su samo nadopunjene prahom i vraćene na tržište, te se često nude po vrlo niskim cjenama. Zamjenske toner patrone (kasete) su najčešče isto tako punjene toner patrone, ali uvezene iz inozemstva i distribuirane na naše tržište po niskim cjenama te ne utječu pozitivno na zaštitu okoliša, jer se uglavnom ne mogu ponovo obnoviti i time povećavaju količinu otpada.

  O obnovljenim toner patronama više možete saznati u rubrici Proizvodi.

  Zašto bih koristio Redac toner patrone umjesto originalnih toner patrona?

  Postoji više dobrih razloga, ali ukratko: korištenjem Redac obnovljenih toner patrona aktivno sudjelujete u zaštiti okoliša, uz jednaku kvalitetu i količinu ispisa te ujedno značajno smanjujete svoje troškove ispisa!

  Naime, prazne toner patrone su teško razgradiv otpad čija prirodna razgradnja traje i više od 1000 godina. Isto tako, sama proizvodnja novih toner patrona zahtijeva ogromnu potrošnju sirovina (nafte, boksita, drveta i sl.), a i sam taj tehnološki proces jako zagađuje okoliš. Kod nas u procesu obnove nastaje jako malo otpada od kojeg se većina može reciklirati, a i potrošnja energije je vrlo mala jer obnova prvenstveno zahtijeva puno ručnog rada.

  copyright (c) 2008, Dama Toneri d.o.o., Zagreb, Hrvatska