Redac - obnovljene toner patrone

  • štede na troškovima ispisa!
  • štite okoliš!
  • ispisuju kao originali!

Kvaliteta koja se vidi...

Redac obnovljeni toneri

copyright (c) 2008, Dama Toneri d.o.o., Zagreb, Hrvatska